Мэдээ, Мэдээлэл

Оролцогчид

“НҮҮДЭЛЧИН” ДЭЛХИЙН СОЁЛЫН ФЕСТИВАЛЬД БАЯНХОНГОР АЙМГААС ОРОЛЦОХ БҮРЭЛДЭХҮҮН

         “Нүүдэлчин” Дэлхийн соёлын фестивальд Баянхонгор аймгийн 7 сумын 42 хүн оролцоно. Үүнээс мэргэжлийн урлагийн байгууллага буюу Хөгжимт драмын театраас 20 уран бүтээлч, өвлөн уламжлагч

Цааш үзэх »

“НҮҮДЭЛЧИН” ДЭЛХИЙН СОЁЛЫН ФЕСТИВАЛЬД АРХАНГАЙ АЙМГААС ОРОЛЦОХ БҮРЭЛДЭХҮҮН

         “Нүүдэлчин” Дэлхийн соёлын фестивальд Архангай аймгийн 10 сумын 38 хүн оролцоно. Үүнээс мэргэжлийн урлагийн байгууллага буюу Хөгжимт жүжгийн театраас 6 уран бүтээлч, өвлөн уламжлагч

Цааш үзэх »

“НҮҮДЭЛЧИН”ДЭЛХИЙН СОЁЛЫН ФЕСТИВАЛЬДДОРНОД АЙМГААС ОРОЛЦОХ БҮРЭЛДЭХҮҮН

“Нүүдэлчин” Дэлхийн соёлын фестивальд Дорнод аймгийн 8 сумын 40 хүн оролцоно. Үүнээс удирдлага зохион байгуулалтын 2, мэргэжлийн урлагийн байгууллага буюу Хөгжимт драмын театраас 10 уран

Цааш үзэх »

“НҮҮДЭЛЧИН”ДЭЛХИЙН СОЁЛЫН ФЕСТИВАЛЬД СЭЛЭНГЭ АЙМГААС ОРОЛЦОХ БҮРЭЛДЭХҮҮН

“Нүүдэлчин” Дэлхийн соёлын фестивальд Сэлэнгэ аймгийн 1 тосгон, 10 сумын 40 өвлөн уламжлагч оролцоно. Үүнээс мэргэжлийн урлагийн байгууллага буюу Ардын дуу бүжгийн “Сэлэнгийн долгио” чуулгаас

Цааш үзэх »

“НҮҮДЭЛЧИН”ДЭЛХИЙН СОЁЛЫН ФЕСТИВАЛЬД ХӨВСГӨЛ АЙМГААС ОРОЛЦОХ БҮРЭЛДЭХҮҮН

         “Нүүдэлчин” Дэлхийн соёлын фестивальд Хөвсгөл аймгийн 10 сумын 41 хүн оролцоно. Үүнээс мэргэжлийн урлагийн байгууллага буюу Хөгжимт драмын театраас 14 уран бүтээлч, өвлөн уламжлагч

Цааш үзэх »

“НҮҮДЭЛЧИН”ДЭЛХИЙН СОЁЛЫН ФЕСТИВАЛЬД ГОВЬСҮМБЭР АЙМГААС ОРОЛЦОХ БҮРЭЛДЭХҮҮН

“Нүүдэлчин” Дэлхийн соёлын фестивальд Говьсүмбэр аймгийн 3 сумын 40 хүн оролцоно. Үүнээс мэргэжлийн урлагийн байгууллага буюу дуу бүжгийн Боржигин чуулгаас 18 уран бүтээлч, өвлөн уламжлагч

Цааш үзэх »

“НҮҮДЭЛЧИН”ДЭЛХИЙН СОЁЛЫН ФЕСТИВАЛЬД ӨМНӨГОВЬ АЙМГААС ОРОЛЦОХ БҮРЭЛДЭХҮҮН

“Нүүдэлчин” Дэлхийн соёлын фестивальд Өмнөговь аймгийн 15 сумын 40 уран бүтээлч, ардын авьяастнууд оролцоно. Үүнээс мэргэжлийн урлагийн байгууллага буюу Хөгжимт жүжгийн театраас 19 уран бүтээлч,

Цааш үзэх »

“НҮҮДЭЛЧИН” ДЭЛХИЙН СОЁЛЫН ФЕСТИВАЛЬ

“Нүүдэлчин” Дэлхийн соёлын фестивалийн удирдамж, гарын авлагыг эндээс татна уу