МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

УЛАМЖЛАЛТ МАЛ МАЛЛАХ АРГА УХААН

УЛАМЖЛАЛТ МАЛ МАЛЛАХ АРГА УХААН

Монголын нүүдлийн гэх онцлогтой соёл үндсэндээ мал маллах арга ухаантай шууд хамааралтай. Төв Азийн өндөрлөг хэсэг дэх хүн зоны амьдран орших хэрэгцээ шаардлагад нүүдлийн мал аж ахуйн төгс зохицож, мал маллах арга ухаантайгаар хамааралтайгаар соёлын тэлэлт явагдаж, олон олон соёлын өв мянга мянган жилийн туршид бүрэлдэн бий болсон гэж үзэж болно. Үүний зэрэгцээ малыг төрлөөс нь хамаарч өөр өөр арга туршлагаар маллаж ирсэн уламжлалтай. Энэ ай савд:

  • Адуун сүрэг маллах арга ухаан
  • Тэмээн сүрэг маллах арга ухаан
  • Үхэр сүрэг маллах арга ухаан
  • Хонин сүрэг маллах арга ухаан
  • Ямаан сүрэг маллах арга ухаан
  • Сарлаг маллах арга ухаан
  • Эцэг мал маллах арга ухаан, ёс зэрэг өвүүд багтана.

Та бүхэн энэхүү цахим хуудасны “Таны мэдлэгт” булангаар зочлоорой.

Хуваалцах:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

“НҮҮДЭЛЧИН” ДЭЛХИЙН СОЁЛЫН ФЕСТИВАЛЬ

“Нүүдэлчин” Дэлхийн соёлын фестивалийн удирдамж, гарын авлагыг эндээс татна уу