МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

ТАШИЛДАХ

ТАШИЛДАХ

Аман ташил, Хацрын ташил, Тагнай, Дагзны ташил гэж хуваана. Амаар таших дэлдэх урлаг нь хэлээ тагнайндаа наагаад хий хагалан дуугаргахыг тагнайгаа таших хэмээн нэрлэдэг. Тагнайгаа ташихад хэл Монгол хэлний “Л” авиаг хэлэхэд үүсдэг байрлалтай давхцаж байна. Харин тагнайгаа ташихын эсрэг үйлдлийг хийхийг дэлдэх хэмээн нэрийдэнэ. Өөрөөр хэлбэл тагнайгаа ташихдаа хэлээ Монгол хэлний “Л” авиаг хэлэхэд үүсэх байрлалаас огцом хий хагалан хэлээ тагнайнаасаа салгаж дуугаргаж байхад дэлдэхдээ хэл ерийн байрлалаас монгол хэлний “Л” авиаг авиаг хэлэхэд үүсэх байрлал руу шилжин энэ үйлдлийг олон давтахад үүсэх дууг хэлнэ.

Хуваалцах:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

“НҮҮДЭЛЧИН” ДЭЛХИЙН СОЁЛЫН ФЕСТИВАЛЬ

“Нүүдэлчин” Дэлхийн соёлын фестивалийн удирдамж, гарын авлагыг эндээс татна уу