МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

СОЁЛЫН БИЕТ БУС ӨВ ГЭЖ ЮУ ВЭ?

СОЁЛЫН БИЕТ БУС ӨВ ГЭЖ ЮУ ВЭ?

ЮНЕСКО-гийн 2003 оны “Биет бус соёлын өвийг хамгаалах тухай” конвенцид: “Соёлын биет бус өв” гэж хүмүүсийн бүлэг, хамт олон, зарим тохиолдолд хувь хүмүүс соёлын өвийнхөө бүрэлдэхүүн хэсэг гэж хүлээн зөвшөөрсөн тийм зан үйлүүд, үзүүлж харуулах болон илэрхийлэх урлаг, арга үйлдлүүд, мэдлэг болон арга ухаан, ур чадвар, тэдгээртэй холбоотой зэмсэг, эд өлгийн зүйл, урлагийн бүтээл хийгээд соёлын орон зайг хэлнэ гэж тусгасан байдаг.

Өөрөөр хэлбэл оюун санааны илэрхийллүүд, түүнтэй холбогдсон эд өлгийн зүйлүүдийг соёлын биет бус өв гэж ойлгож болох юм.

Хуваалцах:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

“НҮҮДЭЛЧИН” ДЭЛХИЙН СОЁЛЫН ФЕСТИВАЛЬ

“Нүүдэлчин” Дэлхийн соёлын фестивалийн удирдамж, гарын авлагыг эндээс татна уу