МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

БИЕТ БУС СОЁЛЫН ӨВИЙН АЙ САВ ГЭЖ ЮУ ВЭ?

БИЕТ БУС СОЁЛЫН ӨВИЙН АЙ САВ ГЭЖ ЮУ ВЭ?

Биет бус соёлын өвийн илрэх гол төрөл хэлбэрийг ерөнхийд нь ай савд багтааж тодорхойлж өгсөн нь чухал ач холбогдолтой байдаг. Боловсрол, Соёл, Шинжлэх ухаан, Спортын сайдын 2019 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/759 дүгээр “Бүртгэл шинэчлэн батлах тухай” тушаалын нэгдүгээр хавсралтаар баталсан дараах 7 ай баталсан. Үүнд:

  1. Эх хэл, аман уламжлал, илэрхийллүүд;
  2. Ардын язгуур урлаг;
  3. Уламжлалт баяр наадам, зан үйл, ёс, тоглоом наадгай, уриа дуудлага;
  4. Байгалийн болон сав шим ертөнцийн тухай мэдлэг, зан үйл;
  5. Уламжлалт арга ухаан;
  6. Мал маллах арга ухаан;
  7. Уламжлалт гар урлал зэрэг болно.

Хуваалцах:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

“НҮҮДЭЛЧИН” ДЭЛХИЙН СОЁЛЫН ФЕСТИВАЛЬ

“Нүүдэлчин” Дэлхийн соёлын фестивалийн удирдамж, гарын авлагыг эндээс татна уу